Chống văng nhà quận Đống Đa

Chống văng nhà số 50 ngõ 14/31 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

Chống văng công trình pháo đài láng
Chống văng công trình pháo đài láng

 

Chống văng nhà pháo đài láng
Chống văng nhà pháo đài láng

 

Chống văng nhà quận Đống Đa
Chống văng nhà quận Đống Đa

 

Chống văng nhà phố Tây Sơn, Đống Đa

Chống văng nhà phố Tây Sơn Đống Đa
Chống văng nhà phố Tây Sơn Đống Đa