Hướng tới xuất khẩu vật liệu xây dựng

Phát triển vật liệu xây không nung đúng định hướng

180647baoxaydung_image001

Hội nghị toàn quốc về VLXD do Bộ Xây dựng vừa tổ chức tại Hà Nội đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng trong lĩnh vực VLXD như khoáng sản làm VLXD; kết quả Chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN); Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm của Bộ Xây dựng về phát triển VLXD, VLXKN và sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm VLXD…

Hội nghị cũng nghe báo cáo về công tác nghiên cứu các chủng loại VLXD mới, định mức VLXKN, nghe tham luận của các Bộ, ngành, địa phương…

Đáng chú ý, sau 6 năm thực hiện, Chương trình VLXKN đã đạt được một số kết quả quan trọng. Hầu hết các địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt trong việc xóa bỏ các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò vòng sản xuất gạch đất sét nung cũng như khuyến khích phát triển sản xuất và tiêu thụ VLXKN. Đặc biệt tại một số địa phương đã xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công như Bắc Ninh, Bình Dương, TP.HCM…

Các DN, đặc biệt là DN tư nhân cũng đã tích cực chủ động hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, chủ động tìm hiểu công nghệ, đầu tư sản xuất, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm VLXKN đạt chất lượng, từng bước đa dạng hóa các sản phẩm VLXKN.

Chương trình đã đạt mục tiêu đề ra “Phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 20 – 25% vào năm 2015”. Tuy nhiên, tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình chưa đáp ứng yêu cầu, số lượng và chủng loại VLXKN chưa nhiều, chưa đa dạng, chưa được sử dụng rộng rãi.

Khuyến khích phát triển VLXD thân thiện với môi trường

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tại hội nghị toàn quốc về VLXD vừa qua. Nếu như trước năm 2010 nhiều sản phẩm VLXD chủ lực của Việt Nam như xi măng, kính xây dựng, gạch ốp lát… chủ yếu còn nhập khẩu từ nước ngoài, thì từ năm 2010 đến nay, ngành sản xuất VLXD nước ta đã phát triển không ngừng và đạt được những thành tựu to lớn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng nhìn nhận, lĩnh vực VLXD vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số quy định quản lý không phù hợp; trình độ công nghệ, thiết bị nói chung của toàn ngành chưa cao…

Để tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các chính sách cụ thể ưu đãi, thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất những loại VLXD mới, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với xu thế phát triển của thế giới hiện nay.

Chính phủ có chính sách hỗ trợ các DN khởi nghiệp để phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc đầu tư sản xuất chủng loại VLXD mới, vật liệu xanh.

Hướng tới xuất khẩu VLXD

Đánh giá cao những kết quả của ngành VLXD trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, VLXD có vị trí đặc biệt quan trọng đối với ngành Xây dựng. Những năm qua, đầu tư phát triển VLXD được triển khai mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc. Các công trình dân dụng, công nghiệp đều do DN trong sản xuất. VLXD đang dần trở thành ngành kinh tế công nghiệp có vào trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực VLXD vẫn còn thiếu và yếu; đầu tư phát triển VLXD tuy đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn thiếu nhiều vật liệu mới, vật liệu thân thiện môi trường giá rẻ, VLXD cao cấp; đầu tư không theo quy hoạch, tự phát, phong trào dẫn đến lúc được lúc mất, khủng hoảng thừa; tình trạng khai thác VLXD trái phép diễn ra nhiều nơi, hoặc khai thác có phép nhưng không đảm bảo về môi trường…

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, DN cần phối hợp tốt hơn nữa để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VLXD. Đầu tư sản xuất các loại VLXD thân thiện với môi trường, lựa chọn tìm vật liệu thay thế vật liệu truyền thống.

VLXD phải phát triển đáp ứng được nhu cầu cho xây dựng trong nước, hướng tới xuất khẩu. Đồng thời, từng bước đổi mới công nghệ sản xuất, tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh sử dụng VLXKN thay thế vật liệu nung; Nhanh chóng nghiên cứu và sử dụng chất thải của các nhà máy để sản xuất VLXD.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể các quy hoạch để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; sớm trình Thủ tướng Chính phủ đề án nghiên cứu xây dựng các công trình phục vụ các công trình biển đảo; công bố, hoàn thành quy chuẩn, tiêu chuẩn về VLXD còn thiếu; hoàn thiện chính sách về gạch không nung.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ điều tra đánh giá về khai thác khoáng sản làm VLXD, sửa đổi bổ sung ban hành chính sách phí tài nguyên; rà soát các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát thai khác đá, cát sỏi chống sạt lở…

Nguồn: báo xây dựng