Quy trình phá dỡ nhà và các công trình tại Hà Nội

Căn cứ vào Luật Xây dựng năm 2003. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy trình phá dỡ nhà. Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết của một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy trình phá dỡ nhà. Quyết định 52/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định trình tự thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố. Quy định thủ tục phá dỡ công trình xây dựng như sau:

quy trình phá dỡ nhà

1. Trình tự thực hiện:

Qua các thống kê và NĐCP thì chúng tôi xin được đưa ra những trình tự thực hiện trong các quy trình phá dỡ nhà như sau:

Bước 1: Chủ công trình xây dựng công trình chuẩn bị đầy đủ quy trình phá dỡ nhà, nội dung phương án phá dỡ công trình theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ:
• Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp;
• Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần bằng văn bản để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Nhận quyết định phê duyệt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

 

 

2. Thành phần hồ sơ:

Về thành phần hồ sơ chúng tôi đưa ra những thông tin như sau:

  •  Phương án phá dỡ quy trình phá dỡ nhà, công trình thể hiện: biện pháp, quy trình phá dỡ; các trang thiết bị; biện pháp che chắn để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; trình tự; tiến độ; kinh phí phá dỡ
  •  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
  • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện.
  • Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
  • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

3. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Việc phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Việc phá dỡ công trình phải thực hiện theo giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường.