Thúc đẩy phát triển VLXD bền vững từ sử dụng tro bay nhiệt điện

Việc nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay Nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông cho khu vực phía Nam là việc hết sức cần thiết và cấp bách, góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường của tro bay nhiệt điện, thúc đẩy phát triển công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp sản xuất bê tông, vật liệu xây dựng (VLXD) bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng miền.

Định hướng chung về nghiên cứu, sử dụng tro xỉ nhiệt điện

20161115 (112)

Như chúng ta đã biết, định hướng của Chính phủ, của ngành Xây dựng là nghiên cứu sử dụng tro xỉ cho san lấp, cho sản xuất bê tông và cho sản xuất các loại vật liệu không nung.

Về sử dụng tro xỉ để san lấp, Bộ Xây dựng đã triển khai đề tài “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật”, sản phẩm chính của đề tài là tiêu chuẩn TCVN và Chỉ dẫn kỹ thuật “Tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung”.

Về sử dụng tro xỉ để sản xuất bê tông, Bộ Xây dựng đã triển khai đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay Nhiệt điện Duyên Hải để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam”, sản phẩm chính của đề tài là “Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện”.

Về sử dụng để sản xuất các loại vật liệu không nung cũng đã có các nghiên cứu, ban hành các tài liệu kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất một cách đồng bộ.

Nguồn: báo xây dựng