Xây dựng và phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam

Trong đợt hội thảo lần này mục tiêu được đưa ra là: Tìm kiếm những kinh nghiệm về chính sách phát triển, kiến thức khoa học và công nghệ từ quốc tế để phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam. Tạo mối liên kết và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế nhằm thu hút chuyển giao kiến thức và công nghệ trong chế tạo thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng VLXKN; Thông qua các phương tiện truyền thống quảng bá rộng rãi trên phạm vi cả nước các kết quả đã đạt được của Chương trình 567 và của Dự án cùng với những kinh nghiệm quốc tế thu được nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng VLXKN.

phát triển vật liệu xây không nung

Dự kiến hội thảo sẽ diễn ra tại khách sạn Grand Plaza Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung hội thảo sẽ gồm 10 bản trình bày của các chuyên gia từ nước khác.

Sau khi xem xét và nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam. Bộ Xây dựng đồng ý để Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban quản lý dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” tại thành phố Hà Nội. Để đảm bảo nội dung của Hội thảo, Bộ Xây dựng yêu cầu Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam gửi báo cáo chi tiết các nội dung chính của Hội thảo về Bộ trước khi tổ chức.